Soalan Esei Sejarah SPM

|

Bahagian B
(40 markah)
Arahan: Jawab dua soalan sahaja

(a)Nyatakan cara pengaruh agama Hindu dan Buddha memasuki Asia Tenggara pada
zaman kerajaan awal. (6 markah)
(b)Huraikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di
Asia Tenggara. (8 markah)
(c)Sejarah telah membentuk kepelbagaian unsur budaya di negara kita dari dahulu
hingga sekarang.
Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda boleh mengekalkan kepelbagaian
unsur budaya di negara kita seiring dengan arus semasa? (6 mark

Skema Jawapan
(a)
F1 Dibawa oleh golongan Ksyatria atau golongan tentera
H1a Dibawa dan disebarkan oleh penakluk dari India
H1b Membentuk tanah jajahan takluk di Asia Tenggara
F2 Dibawa oleh pedagang atau vaisya
F3 Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta
H3a Golongan Brahmin mempengaruhi raja dan seterusnya rakyat dipengaruhi raja
F4 Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja
H4a disesuaikan dengan budaya tempatan untuk diamalkan


(b)
F1 Sistem beraja dengan penggunaan gelaran raja sebagai pemerintah
H1a Raja berada di puncak pemerintahan
H1b Raja dibantu oleh kerabat diraja, pembesar dan Brahmin
F2 Raja berkuasa mutlak
H2a Pentadbiran, hubungan luar, ketenteraan dan khazanah negara
H2b Perintah raja menjadi undang-undang yang wajib dilaksanakan
H2c Sesiapa yang ingkar perintah raja dianggap menderhaka dan tidak diampunkan
H2d Raja perlu adil
F3 Raja merupakan bayangan tuhan
H3a Lahir konsep dewa-raja
H3b Raja mempunyai kesaktian melalui mitos dan lagenda untuk memperkukuh kedudukan
F4 Untuk mengukuhkan kedaulatan raja, diwujudkan pelbagai adat istiadat
H4a Pertabalan raja yang dipimpin oleh golongan Brahmin
F5 Raja mendirikan kompleks kota
H5a Untuk melambangkan konsep alam semesta yang dikenali dengan nama orde kosmos


c)Mengamalkan budaya tersebut
F2 Menghormati orang tua
F3 Mentaati pemerintah/raja/Negara
F4 Menjauhi diri daripada gejala yang negatif
F5 Berpegang kepada agama
F6 Mematuhi undang-undang
F7 Memperkukuh perpaduan
F8 Menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran untuk mencapai kejayaan

0 comments:

Post a Comment

 

©2009 PANITIA SEJARAH SMK JELAI.F | Template Blue by TNB